เหล็กเส้นกลม (Round Bar)

         บริษัท เจ.เอส.วัฒนา จำกัด (มหาชน) ผลิตเหล็กเส้นกลมมาตรฐาน มอก. 20-2543 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 6 มม. ถึง 34 มม. ความยาว 10 และ 12 เมตร ชั้นคุณภาพ SR 24

ส่วนประกอบทางเคมี

ชั้นคุณภาพ

ส่วนประกอบทางเคมีไม่เกินร้อยละโดยน้ำหนัก

คาร์บอน

ฟอสฟอรัส

กำมะถัน

SR 24

0.280

0.058

0.058


คุณสมบัติทางกล

ชั้นคุณภาพ

ความต้านแรงดึงสูงสุด
(กก./ตร.มม.)

ความต้านแรงดึงที่จุดคราก
(กก./ตร.มม.)

ความยืด
ร้อยละ

การทดสอบดัดโค้งเย็น

มุมดัดโค้งเย็น

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในส่วนโค้ง

SR 24

385 (39)

235 (24)

21

180

3.0 เท่า


ขนาดและน้ำหนักระบุ

ชื่อขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)

พื้นที่ภาคตัดขวาง (ตร.มม.)

น้ำหนัก (กก./ม.)

RB   6
RB   8
RB   9
RB 10
RB 12
RB 15
RB 19
RB 22
RB 25
RB 28
RB 34

6
8
9
10
12
15
19
22
25
28
34

28.3
50.3
63.6
78.5
113.1
176.7
283.5
380.1
490.9
615.8
907.9

0.222
0.395
0.499
0.616
0.888
1.387
2.226
2.984
3.853
4.834
7.127