เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า

ประกาศรับสมัครงาน 0 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า
วุฒิการศึกษา : วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส หรือ เทียบเท่า
เพศ : Male
อายุ : อายุ 25 ปี ขึ้นไป
ประสบการณ์ : ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
อ่านรายละเอียดทั้งหมด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

ประกาศรับสมัครงาน 0 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
วุฒิการศึกษา : วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี-การเงิน
เพศ : Male
อายุ : อายุ 22 ปี ขึ้นไป
ประสบการณ์ : ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
อ่านรายละเอียดทั้งหมด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ประกาศรับสมัครงาน 0 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
วุฒิการศึกษา : วุฒิการศึกษา ปวช. ถึง ปริญญาตรี ทุกสาขา
เพศ : Male
อายุ : อายุ 22 ปี ขึ้นไป
ประสบการณ์ : ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
อ่านรายละเอียดทั้งหมด
พนักงานขาย

ประกาศรับสมัครงาน 0 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง : พนักงานขาย
วุฒิการศึกษา : วุฒิการศึกษา ปวช. ถึง ปริญญาตรี ทุกสาขา
เพศ : Male
อายุ : อายุ 30 ปี ขึ้นไป
ประสบการณ์ : ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
อ่านรายละเอียดทั้งหมด